Kontaktujte nás: +420 602 144 145 | info@msoz.cz

Jak se zachovat při nálezu psa

Nález psa v k. ú. Mělník

Pokud jste našli psa na katastrálním území města Mělníka, prosím, volejte buď městskou policii na 156, nebo naší odchytovou službu na telefonním čísle 602 144 145.

Pokud tomu situace dovoluje (pes např.není agresivní) a můžete se zvířetem setrvat na místě, na kterém jste jej nalezli, do doby příjezdu odchytové služby, je to optimální. V případě, že nálezce s pejsekm na místě nesetrvá, může pejsek odběhnout i několik bloků dál a jeho odchyt je pak často velmi komplikovaný, někdy i nemožný.

Nález psa mimo k. ú. Mělník

Každému se může stát, že při svém nedělním výletě nebo při jiné cestě dál od domova najde zatoulaného či ztraceného pejska. Lidé bohužel často nevědí, jak se správně zachovat, aby zvířeti skutečně pomohli. Do psích útulků se často dostávají psi, které jejich nálezci přivezli z jiné obce svým automobilem, aniž by předtím útulek kontaktovali. Lidé takto jednají v dobré víře, protože netuší, jak složitá situace tím může nastat.

Největší problém má samozřejmě samotný pejsek. Jeho majitele obvykle nenapadne psa hledat ve vzdáleném útulku. Také nemusí jít o pejska ztraceného – mnoho psů, zejména vesnických, má ve zvyku obcházet svůj rajón a pak se vrátit domů. Ani pro útulek to není jednoduché. Pejska sice přijme, nastává ovšem zdlouhavé pátrání po případném majiteli a také často neúspěšné jednání s obecními úřady.

Náklady na pobyt zvířete v útulku je povinen uhradit majitel. V případě, že se původní majitel o zvíře nepřihlásí, měla by podle zákona platit obec, ve které bylo zvíře nalezeno. S většinou měst a obcí bývá dobrá spolupráce, ale některé se z pochopitelných důvodů hrazení nákladů brání. Obce často nebývají ochotné za zvíře platit, pokud si samy jeho umístění v útulku neobjednaly. Oprávněně argumentují tím, že není jisté, zda se pes skutečně našel na území jejich obce. Vzhledem k tomu, že útulek má v ruce pouze tvrzení nálezce, dokazování je téměř nemožné a záleží pouze na přístupu starostů. Pokud se nepodaří útulku s obcí dohodnout, musí hradit náklady ze svého rozpočtu.

Co by tedy měl udělat člověk, který najde zatoulaného psa?

Existuje několik správných postupů:

1. Kontaktovat obecní úřad. Obec je povinna se postarat o zvíře nalezené na jejím území. Obvykle má dohodu s některým útulkem nebo soukromníkem, který se o nalezené psy stará. Pracovníkům úřadu se též může podařit najít majitele. O víkendu a mimo pracovní dobu úřadu zatelefonujte na městskou nebo státní policii.

2. Zatelefonovat do útulku (pokud možno toho nejbližšího), kde poradí další postup. Obvykle se ihned spojí s obecním úřadem a případně pro zvíře přijedou. Je také možné, že útulek má záznam o ztrátě psa a ihned uvědomí majitele. Časté jsou i případy, kdy podle popisu pracovníci útulku poznají, komu pes patří (může se jednat o známého „utíkače“).
Nálezci by tedy z těchto důvodů neměli zvíře bez předchozí dohody s útulkem sami vozit. Zamezí tím mnoha zbytečným komplikacím