Kontaktujte nás: +420 602 144 145 | info@msoz.cz
0 Kč

Mělnické sdružení ochránců zvířat

Mělnické sdružení ochránců zvířat vzniklo v srpnu 2005 jako dobrovolná organizace. Hlavním motivem byla snaha převzít provoz útulku pro zvířata v nouzi Mělník. Za tímto účelem se MSOZ zúčastnilo výběrového řízení, které vypsalo město Mělník na podzim roku 2005. Na základě tohoto výběrového řízení MSOZ provozuje od 1.1.2006 útulek pro zvířata v nouzi Mělník.

Základní cíl MSOZ

Celková péče o nalezená zvířata a zvířata v nouzi, zejména psy a především jejich následné umístění v pěstounských rodinách. Rádi bychom, aby pobyt v útulku neznamenal pro zvířata pouze stres v uzavřeném kotci či místnosti, ale chceme s nimi pracovat a socializovat je.  Pro další život zvířete je to nezbytné, do útulku se dostávají převážně zvířata velmi plachá, psychicky nevyrovnaná, někdy agresivní. Většina z nich tyto vlastnosti získala díky špatnému zacházení svých majitelů. Pokud je chceme těchto vlastností zbavit, je třeba s nimi hodně pracovat, protože pouze zvíře, které je dobře připravené na běžný život v rodinně, má lepší šanci na umístění do pěstounské péče a také na to, že ho pěstoun nevrátí zpět do útulku, což se jinak velmi často stává..

Anonce zvířat

Během doby, která je nutná na „převýchovu“ zvířete, je třeba ho zájemcům také nabízet. Po zhotovení jeho fotografie se spolu s popisem umisťuje na webové stránky útulku a dalších webů, kde lze psy anoncovat, do místního tisku  a především na vývěsku městského úřadu. Důvodem není jen najít pro zvíře vhodného pěstouna, ale oznámit co nejširší veřejnosti, že bylo zvíře nalezeno, je totiž také možné, že se pouze ztratilo a jeho původní majitel si ho rád vezme zpět. K nabídce zvířat využíváme také možnost představit zvíře v televizi v pořadu Chcete mě?, kde dostávají šanci především těžko umístitelná zvířata, převážně s nějakým handicapem. Velmi úspěšné jsou umisťovací výstavy koček, které organizují různá ochranářská sdružení.

Hledání vhodného pěstouna

Důležitý je také dobrý výběr vhodného pěstouna. Mnoho zájemců o zvířata z útulku si vybírá především podle vzhledu, bohužel pak často zjistí, že jim zvíře nevyhovuje svými vlastnostmi a vrátí ho zpět. Zejména pro psa to vždy znamená velký stres, protože v jeho očích ho opustila další smečka a on nechápe proč. Preferujeme proto pečlivý výběr pěstouna. S každým zájemcem je třeba pohovořit o jeho představách o zvířeti, ale také o podmínkách, které je schopen zvířeti zajistit. Teprve na základě těchto poznatků lze vybírat vhodné zvíře.

Při předání zvířete je nutné sepsat smlouvu o pěstounské péči, která obsahuje kontaktní údaje o pěstounovi, o místě, kde bude zvíře umístěno a pěstoun zde potvrdí svým podpisem stanovené podmínky pěstounské péče.

Kontrola pěstounské péče

Ani předáním psa do pěstounské péče pro nás ale starost o svěřené zvíře nekončí. Po určitém čase je třeba zvíře u pěstouna zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Teprve pak lze skoro s jistotou říci, že jsme udělali maximum pro to, aby bylo zvíře dobře umístěno. Především tímto pracným způsobem lze efektivně řešit problém vysokého počtu toulavých, popř. opuštěných zvířat.

Osvětová činnost

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby k opouštění zvířat vůbec nedocházelo, a proto chceme působit zejména na mladé lidi osvětovou činností v podobě různých akcí, jako přednášky, dny otevřených dveří v útulku atd.

Den země 2008
Den země 2008. Ve spolupráci se Záchrannou stanicí Čabárna u Kladna

Chceme také navázat spolupráci se školami. Děti získají k živým tvorům vztah a cit a v budoucnu se to jistě projeví snížením počtu opuštěných zvířat, ale třeba lepšími vztahy mezi lidmi.