Kontaktujte nás: +420 602 144 145 | info@msoz.cz

Dobrý den,

následujícím vyjádřením bychom chtěli ukázat, že ne vždy je vše, tak jak vypadá a je potřeba dobře zvážit a ověřit si veškeré možné informace.
Tímto chceme reagovat na příspěvek, který zveřejnil spolek Francouzské potěšení z.s. ohledně NEPŘEDÁNÍ NAŠICH FRANCOUZSKÝCH BULDOČKŮ do jejich dočasné péče, především paní Havránkové a paní Sadílkové, členům zmíněného spolku.
Ano s několika členy tohoto spolku jsem dne 15.5.2018 několikrát osobně hovořila, protože nám nabídli dočasnou péči pro oba buldočky, následně jsem s nimi několikrát hovořila i následující den, protože se umístění buldočků do dočasné péče vehementně dožadovali a tvrdili, že pro ně rovnou mají umístění v nové rodině. Umístění do dočasné péče se tento spolek dožadoval už v době, kdy buldočci byli přechodně umístění v Útulku v Kralupech. Jelikož se však na nalezená zvířata vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, bylo členům spolku sděleno, že než případně budou pejsci umístění do dočasné péče, musí se vyčkat, pokud se neozve původní majitel. Vzhledem k tomu, že Bob (pejsek z buldočího DUA) je čipován, kontaktovali jsme nejprve chovatele. Nicméně pokud je znám majitel/chovatel neměli bychom pejsky do další péče předat dříve než po čtyřech měsících od nálezu (což tedy běžně neděláme, standardně je předáváme dříve a toto ustanovení občanského zákoníku máme ošetřeno adopční smlouvu.). Dále předsedkyni spolku Francouzské potěšení bylo do telefonu sděleno, že pokud se nepřihlásí majitel, tak od nás z útulku buldočci půjdou pouze vykastrovaní. Nevěděla jsem, jaký záměr zmíněného spolku je, jejich činnost jsem neznala (a to co je uvedeno na facebooku nelze brát jako směrodatné, protože tam si každý může napsat co chce apod.) a tak by od nás bylo velice neopatrné spoléhat na to, že úmysly každého jsou dobré, byť se jedná o spolek.
Minulý týden jsem byla zkontaktována opětovně a po shodě všech členů spolku jsme se rozhodli, že pokud budou dodrženy některé naše podmínky, tak buldočky do dočasné péče rádi předáme a umožníme jim, aby hledali domov z domácí péče. Nejprve jsem telefonovala s paní předsedkyní, která mi tvrdila, že má pro buldočky zajištěné ověřené dočasné péče (pro každého samostatně), ve kterých budou týden a pak hned půjdou do nového domova. Když jsem řekla, že chceme aby šli do dočasné péče spolu, bylo mi sděleno, že je chtějí rozdělit do různých dočasných péčí. Pokud na tom ale trváme, byli by ochotní je umístit zprvu společně, ale pak by je podle svého usouzení rozdělili do jiných dočasek. (Abych pravdu řekla, už toto jednání mě dost zarazilo, protože to považuji za zbytečné „dělání čurbesu“ v hlavě pejskům. Na týden je přestěhovat, a pak je případně zase další týden opětovně stěhovat do jiného domova (případně do jiné dočasky a pak zase dál). Je potřeba myslet na to, že každá změna je pro zvíře stres a to i v případě, že se jedná o změnu k lepšímu. Zvíře není člověk a tyto náhlé změny vskutku nechápe, proto je potřeba ke každé změně přistupovat citlivě.) Zárážející je na tom všem je, že pokud by mělo Francouzské potěšení pro pejsky již zajištěný nový domov, proč by tedy nemohli jít do nového domova rovnou od nás, a musela by se jim motat hlava týdenní dočaskou.
Dále mi bylo sděleno, že se mi ozve Mgr. Havránková, se kterou předání dořešíme smluvně, a která si následně pejsky vyzvedne. Jelikož jsem měla z telefonátů rozporuplné pocity, obtelefonovala jsem všechny své známé, kteří se záchranou pejsků dlouhodobě zabývají, oslovila jsem i nadační fondy a zjišťovala, kdo z nich tento spolek Francouské potěšení zná. Bohužel z lidí, kterým věřím, a na které je dle mého názoru spolehnutí, jsem na nikoho takového nenarazila, což mě velice znepokojilo.

Každopádně v pondělí mne kontaktovala paní Havránková a té jsem sdělila naše podmínky předání do dočasné péče. tj., že chceme, aby Bob a Bobina zůstali spolu, protože jsou na sebe relativně fixovaní, a že chceme vědět kde jsou pejsci v dočasné péči umístění a kde budou pejsci umístění následně v pěstounské péči. Na to mi bylo sděleno, že to v „ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE“, že nám musí stačit informace, které nám budou sděleny od spolku. Už v tu dobu jsem byla víceméně rozhodnutá, že předání do dočasné péče neproběhne, nicméně byl mi zaslán na email návrh darovací smlouvy a odkaz na facebookovou stránku spolku. Prohlédla jsem si tedy činnost spolku a se zděšením jsem zjistila, že pro naše svěřence vůbec nemají „Ověřené dočasné péče“ jak mi do telefonu slibovala předsedkyně, ale že „VEŘEJNĚ" přes facebook shánějí nějakou dočasku, takže ŽÁDNÁ OVĚŘENÁ DOČASKA!!! To byla poslední kapka a rozhodla jsem se tedy zvednout telefon a předání do dočasné péče okamžitě zastavit, o čemž jsem informovala předsedkyni spolku a následně emailem i paní Havránkovou, které teď pravděpodobně proti nám rozjíždějí dezinformační kampaň, aniž by uvedli fakta, PROČ jsme pejsky do dočasné péče nepředali.
Ráda bych ještě uvedla, že Bob a Bobina v žádném případě nejsou umístění za mřížemi v kotci, jak je ve štvavé zprávě proti nám uvedeno, ale mají umístění ve vnitřních prostorách, kde se je pravidelným venčením, snažíme naučit čistotě a kontaktem s našimi dobrovolníky, zkoušením vodítka apod. snažíme socializovat, což se nám víceméně daří. Samozřejmě nelze nahradit dobrou dočasnou péči v domově, a nikdy nikdo z nás neřekl a ani si nemyslí, že péče v útulku je srovnatelná s dočasnou péčí, ale jsme přesvědčení, že i my v útulku jsme schopni jim poskytnout adekvátní péči, takže v našem zájmu opravdu není „DÁT PSA KAŽDÉMU, KDO SI O NĚJ ŘEKNE“, a když už předáme psa do dočasné péče, chceme si být jisti, že jsme udělali dobře. V tomto případě jsme o tom přesvědčeni nebyli a proto jsme buldočky do dočasné péče spolku Francouzské potěšení, neumístili.
Závěrem bychom rádi uvedli, že pejsky u nás nezdržujeme záměrně, protože to je přeci dobrý business. Ale chceme jim najít opravdu dobré domovy, bez zbytečného přesouvání z dočasky do dočasky a následně do nového domova. Za oba pejsky od obce dostaneme zaplaceno 5.000 Kč, nicméně již nyní pouze veterinární péče /kastrace, očkování, čipování, odčervení/ přesáhla částku 8.000 Kč, takže v záměrném zadržování psů kvůli financím to opravdu není.
Další hysterické výlevy členů a příznivců spolku o tom, jak jsme nekompetentní a že neznáme a vlastně ani nemůžeme znát povahu psů u nás umístěných, nebudeme komentovat a dále se ke zmíněné situaci nebudeme vyjadřovat, protože ji považujeme za uzavřenou. Se spolkem Francouzské potěšení nemáme za takovýchto okolností nadále zájem spolupracovat. Děkujeme za pochopení.
Níže přikládáme ještě email, ve kterém jsme členy spolku informovali o tom, že pejsky do dočasné péče neumístíme a proč.
Za Útulek Mělník, Jitka Kovaříková

Email paní Havránkové:
--------------------------------
Dobrý den paní Havránková,
děkuji za zaslání informací, ale po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že buldočkům umístěným u nás v útulku budeme hledat sami nový domov za pomoci spřátelených organizací.
Již jsem volala Vaší předsedkyni a o všem jsem jí informovala.
Důvod je jednak ten, že Váš spolek a Vaše aktivity mezi záchranáři nejsou známé, tj. nikdo z těch, s kterými jsme doposud spolupracovali váš spolek, ani jména, vůbec nezná. Druhou věcí je, že informace na facebooku jsou v rozporu s tím, co mi sdělovala paní Sadílková do telefonu. A v poslední řadě, jste mi včera sdělila, že bychom nedostali kontakt na pěstouny ani dočaskáře a to je pro nás nepřípustné.
Děkuji za pochopení a přeji pěkný den,

Jitka Kovaříková